در هنگام جابجایی مواظب برخورد مبل با دیوار وسایر وسایل باشید.

 

 اگر مبلمان شما با روکش است ، حتما آن را در هنگام جابه جایی ، برروی مبل قرار دهید. در غیر این صورت بهتر است با پارچه آن را بپوشانید.

 

در هنگام جابجایی از گرفتن پایه های مبل خودداری کنید.

 

بسته بندی لوازم منزل- بسته بندی فرش

 

یک پارچه را به صورتی قرار دهید که ریشه هاب فرش در بین پارچه قرار گیرند ، سپس فرش را لول کنید.

 

این کار باعث می‌شود ریشه های فرش ها کثیف نشود. برای محکم کاری می‌توانید یک پارچه را به دور فرش به صورت لوله بپیچید.

 

اگر فرش دست بافت است دقت کنید که فرش بیدزده و لک نباشد و از سلامت آن اطمینان خاطر داشته باشید.

 

برای لوله کردن فرش را از جهت عرض به طوری كه روی آن حهت داخل باشد لول کنید.

 

 پس از بسته بندی ، فرش را در یک نایلون بپیچید  و بین هر فرش لایه ای نایلون و یا گونی قرار دهید.

 

طناب پیچی هر فرش باید به شکل اریب انجام دهید.

لوگوی باربری و اتوبار نوید بار

جستجو در سایت

اخبار باربری و اتوبار نوید بار