چگونه اسباب کشی کنیم؟

 

1. چندین روز قبل از اسباب کشی و باربری به دنبال تهیه کردن کارتن‌های مناسب باشید بهتر است وسایل سنگین و البته کوچک را در کارتن های کوچک و وسایل سبک و البته بزرگ را در کارتن‌های بزرگ قرار دهید چرا که با این کار حمل و نقل وسایل راحت تر خواهد بود.

2. پیشنهاد ما این است که در زمان بسته بندی وسایل ، نام وسایل و محل قرار گرفتن آن ها بر روی تمام جعبه ها نوشته شود .

 

3. برای هر قسمت از خانه یک مسئول تعیین کنید تا باربری سریعتر انجام شود.

4. اگر شما قصد دارید به تنهایی اسباب کشی انجام دهید بدون اینکه کسی کمک شما باشد بهتر است ابتدا وسابل یک قسمت را بسته بندی کرده و سپس به سراغ قسمت‌های دیگر بروید چرا که این کار از سردرگمی شما جلوگیری می‌کند.

5. در زمان اساب کشی بهتر است شخصی را در مکان جدید قرار دهید تا محل های خانه را به کارگرها نشان دهد تا آن ها بتوانند بر اساس محل قرار گرفتن وسایل که بر روی جعبه ها نوشته شده است هر جعبه را در محل خود قرار دهند .

6 .وسایلی را که مربوط به انباری است در همان جا قرار دهید تا بعدا در فرصتی مناسب در آنجا چیده شوند.

7. چیدن وسایل آشپز خانه در اولویت است بهتر است این کار به مادر خانه سپرده شود چرا که نتیجه مطلوب تری حاصل می گردد.

 

لوگوی باربری و اتوبار نوید بار

جستجو در سایت

اخبار باربری و اتوبار نوید بار