باربری و اتوبار نوید بار طرشت

شماره باربری طرشت: 88621612 و 09194202301

باربری و اتوبار طرشت با کارگران با تجربه و کارآزموده جابجایی شما را به صورت سریع و به شیوه مناسب انجام می دهد.ما تنها با کارگران با تجربه و کارآزموده خود به ارایه خدمات می پردازیم.